Simply-Happy-Edyta-Grzegorz

Nasz początek

5 tygodni, 6 państw, 2 kontynenty… czyli nasza pierwsza wielka podróż.    

Luty 2015 roku był dla nas przełomowy pod względem podróży. Wtedy bowiem rozpoczęła się nasza pierwsza przygoda, niezapomniana wędrówka przez 6 państw na dwóch kontynentach.

Chcemy wam przekazać maksymalnie wiele informacji dotyczących miejsc, które odwiedziliśmy, dlatego więc postanowiliśmy podzielić całość na części. Tak aby było przejrzyście i bardziej szczegółowo. Śledźcie nas bacznie! 🙂

Postaramy się przedstawić naszą trasę, miejsca, które odwiedziliśmy, dać cenne wskazówki, ustrzec przed możliwymi błędami. Na początku damy ogólny zarys naszego pomysłu, następnie przejdziemy do konkretnych opisów odwiedzanych przez nas miejsc. W skrócie, pokazać, że podróżowanie na własną rękę jest naszym zdaniem najlepszą z form poznania nowych miejsc i ludzi.

Zacznijmy od początku

Kilka stuknięć w klawiaturę i jesteśmy na Flipo.pl, czyli tam gdzie wszystko się zaczęło. Grzegorz przegląda ofertę lotów do Azji i nagle pojawia się pomysł „Lecimy!”. On sam już rok wcześniej był w Tajlandii więc wie lepiej jak to ugryźć. Przeglądamy więc dogodne dla nas daty ( wtedy bowiem oboje jeszcze studiowaliśmy, dla tego wybraliśmy okres sesji zimowej i ferii), ceny i miejsca. I jest! Bangkok w super cenie. Dodatkowo wylot z Amsterdamu, a powrót do Berlina. W taki sposób mamy już dwa dodatkowe miejsca na naszej mapie do zwiedzania. Polecamy taką formę każdemu!

Są bilety i co dalej? W mojej głowie [Edyta] od razu pojawił się problem tropikalnych chorób. Wspomnę od razu, że nasza podróż obejmowała Tajlandię, Wietnam i Kambodżę. Tak więc komputer w rękę i sprawdzam na forach na co warto się zaszczepić, jak zabezpieczyć przed niechcianymi problemami na miejscu. Jak się okazuję są bardzo podzielone zdania na ten temat, od możliwości szczepionek na każdą możliwą chorobę po bardziej racjonalne wybranie tych, których możliwość „złapania” jest faktycznie prawdopodobna. Tym sposobem nasze szczepienia zakończyły się jedynie na żółtaczce typu A ( dwie dawki 150 – 200 zł jedna), wskazane też jest na B ( 3 dawki po około 70 – 100 zł jedna) plus tężec ( 30 – 50 zł), my jednak obie mieliśmy aktywne.

Teraz należało jedynie spakować plecak w kilka niezbędnych rzeczy i czekać do lutego. A w co obowiązkowo należy się zaopatrzyć, a niekoniecznie będziesz o tym pamiętał? Popatrzcie proszę na listę poniżej:

 • Krem z filtrem UV <+30 ( dostępny na miejscu lecz stosunkowo drogi)
 • Silny spray na komary ( ważne aby miał w składzie DEET. Należy go jednak stosować odpowiedzialnie i zgodnie z instrukcją. Ja po zbyt bliskiej i skoncentrowanej aplikacji na skórę, miałam czerwone plamy, przypominające lekkie poparzenie )
 • Żel dezynfekujący
 • Pełne buty, najlepiej wygodne i lekkie buty sportowe
 • Długie spodnie
 • Lekki i ciepły polar

Cała reszta to już tylko nasze osobiste potrzeby, nie będę więc tu po kolei wymieniać ile koszulek, spodenek itp brać ze sobą. Doradzimy jedynie aby brać jak najmniej, gdyż na każdym rogu spotkać można tam pralnie, w których małym kosztem możemy już na następny dzień dostać nasze uprane, wyprasowane ubrania. Szczególnie ważne to było dla nas, ponieważ dużo się przemieszczaliśmy, tak więc nie wyobrażamy sobie ciągnąć za sobą walizki. Wszystko musiało się zmieścić w plecaku i ważyć na tyle mało aby nie sprawiało problemu potencjalne, długie chodzenia z nim na plecach 🙂

Mamy już załatwioną sprawę szczepionek, plecak spakowany, bilety wydrukowane… pozostało jedynie odliczać do 5 lutego!

Dziękujemy, że byliście z nami podczas naszych przygotowań i zapraszamy na relację z pierwszego na mapie miejsca, czyli Pragi 🙂

Praga w dwa dni

 

February of 2015 was very important for us. In this time we started our first big journey. Incredible, not forgettable way across 6 countries on 2 continents.

Ww won’t be able to write aboute everything in one post, that’s why we will make few parts. Everything to show all clear and with more details. We will try to show our way, places we sow, give important advices, aware before mistakes. On the beginning we want to show general view of our idea, than we will present all places separate. We want show that’s travelling by our own is the best ways of know new places and people.

Let’s start from the beginning

Few click on keyboard and we are on Flipo.pl, place where all of this begun. Greg is searching the flights to Asia and in one moment there is an idea “We flight!”. He was one year ago in Thailand so know better how to start. We are searching for good for us dates (in this time we were still studied so we choose the time in winter break), the prices and places. And it is! Bangkok in extra price. With departure from Amsterdam and arrival in Berlin. In this way we have two extra places to see on our map. We recommend this way to everyone!

We have a tickets and what now? In my head [Edyta] in one moment appeared problem with tropical diseases. I will write in this place that our journey took Thailand, Vietnam and Cambodia. So, computer in hand and I checked online which vaccines are important, how to protect yourself on place. The opinion are divided, from those who recommend to take all possibly vaccines to more rational to take only few.  In this way we took only for Hepatitis A, because our for Hepatitis B and for Tenses were still active. Those tree are important.

Now there was a time to pack few necessary things to backpack and wait for February. What is mandatory to take? Look on list below:

 • Cream for sunbathing with UV <+30 ( you can buy it on place but its more expensive)
 • Strong spray against mosquitos ( With DEET, but you need to use it exactly like on instruction! )
 • Antibacterial gel
 • Comfortable and light trainers
 • Trousers
 • Light and warm jersey

All the rest is your personal choose. I won’t tell how many t-shirts or shorts is needed to take. We only recommend to take as less as you can, because on every corner you can find laundry, where in small money you can get on the next day clean and iron clothes. It was very important for us because we were travel a lot, so we even couldn’t imagine ourselves with big luggage. Everything had to found a place in backpack and be enough light to won’t be a problem to walk a lot with those on our back 🙂

So problem with vaccines are done, backpack packed, boarding cards printed… it’s only left counting for 5th of February.

We want to thank you that you were with us in our preparation and we are invite for relation from first place, Prague 🙂

Zostańmy w kontakcie

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*